Storno podmínky:
 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.
 2. Hotel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
 3. Skupinové rezervace
  Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin nad 10 osob včetně ve výši:
  • Od 29 do 3 dnů před příjezdem je účtováno 100% ceny za 1 noc stornovaného objemu ubytování
  • při zrušení pobytu méně než 3 dny před příjezdem, v den příjezdu nebo během pobytu je jako stornopoplatek účtováno 100% celkové ceny stornovaného objemu ubytování
 4. V případě storna z důvodů neodvratitelných údálostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci Hotelu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.
 5. Na úhradu storno poplatku je Hotel oprávněn započíst Klientem již zaplacenou zálohovou fakturu nebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.
V Českém Krumlově dne 01.01.2011